Το ιατρείο είναι προσβάσιμο σε Κωφούς και Βαρήκοους με παροχή

παράλληλης διερμηνείας απο πιστοποιημένο Διερμηνέα ΕΝΓ (δωρεάν)

Παρακαλώ επικοινωνήστε με e mail ή μήνυμα για τον έγκαιρο προγραμματισμό της επίσκεψής σας.

τηλ: 6983514044

email: rikosd@hotmail.com

νευρολόγος Λάρισα